Hulpverleningspraktijk Voluitleven

Lichaamsgerichte therapie              EFT

Relatietherapie           Scheiden         Tantra voor vrouwen


Groningen en omgeving


weglopen

Liever weglopen en conflicten vermijden.

Mijn man is er plotseling vandoor!

Mijn man is er plotseling vandoor!

 

Voor de vrouw een raadsel, voor de man een weet.
Daar sta je dan. Je man is bij je weg. Zomaar. Hij pakte zijn koffers en vertrok. Niet eens na een heftige ruzie. Hij ging gewoon. Daar sta je. Met twee kinderen. En nu? Je begrijpt er niets van. De paniek slaat toe. Sommige relaties lijken heel plotseling te eindigen, doordat één van beide partners er opeens vandoor gaat. Meestal is dit de man. Hij gaat er zomaar vandoor. Hoe kan dat? Kan jij het als vrouw zien aankomen? Kun je het dan voorkomen? Het is niet te vatten!

De vrouw gaat het conflict aan
Dat de man vaak degene is die wegloopt, heeft alles te maken met hoe mannen en vrouwen in bepaalde opzichten verschillen in onze samenleving. Terwijl vrouwen hun frustraties en irritaties gemakkelijk uiten en daarmee soms ruzie forceren, zijn mannen meer geneigd om hun frustraties in te slikken. Ze moeten het eerst zelf verwerken voordat ze hiermee naar buiten willen komen. Dat brengt het risico met zich mee dat er snel een verwijdering kan ontstaan. De vrouw voelt wel dat er iets aan de hand is, ook als de man niets zegt. Hij is er niet helemaal bij is en zelfs behoorlijk afwezig. Ze zal daarom eerder op hem gaan vitten en snauwen. Om hem terug te halen. Een uiting van onzekerheid. Dat maakt de verwijdering alleen maar groter. Totdat de bom barst in de vorm van een heftige ruzie. Maar het kan ook heftiger worden. De man loopt weg en begint ‘doodleuk’ een andere relatie.

Moederfiguur en nietsnut
Volgens de Belgische hoogleraar Vansteenwegen zijn mannen, die liever weglopen, vaak mannen die een minderwaardige positie innemen in een relatie. Ze zien hun vrouw vaak meer als ‘moederfiguur.’ Vaak is de vrouw in zo’n relatie degene die het huishouden bestuurt. Deze man is van huis uit gewend niets te doen, en blijft niets doen. Een ‘nietsnut’. Dat dwingt de vrouw nog meer in een ‘moederrol’. De relatie is niet gelijkwaardig. Dat maakt het voor de man gemakkelijker om weg te lopen. Tegen een moeder kun je je afzetten. En van haar weglopen, net als in de puberteit!

Kinderen maken het complexer
Is dat dan de enige oorzaak van het uit elkaar gaan van een relatie? Het feit dat de man de vrouw teveel als moederfiguur ziet? Of het feit dat een vrouw die rol teveel aanneemt? Nee, natuurlijk niet. Vaak spelen meerdere zaken een rol. Zo wordt een relatie vaak ingewikkelder op het moment dat er ook kinderen komen. Zeker als de vrouw degene is die altijd het meeste in het huishouden doet. Zij voelt zich dan heel erg in beslag genomen en zal een beroep op haar man gaan doen. Die is dat niet gewend, wil dat ook niet. Hij zet zich af, neemt nog meer afstand. Hij blijft zich gedragen als een jongen, terwijl de vrouw na het baren meisje af is geworden. Zo kan een ingezette verwijdering langzamerhand steeds groter worden.

De man en zijn kwetsbaarheid
Een bijzonder kenmerk van mannen die weglopen is dus dat ze conflicten vermijden. Ze praten niet. Dat kan, zeker als ze de vrouw als moederfiguur zien, vooral uit angst zijn: “Ik verlies het toch. “ Maar daarnaast speelt ook iets anders een rol: mannen hebben veel langer last van een conflict. Fysiologisch gezien zijn mannen gevoeliger. Hun hartslag en bloeddruk zijn veel langer van slag na een ruzie. Ook daarom willen ze conflicten dus vermijden en houden ze hun mond. Ook als dat een verwijdering veroorzaakt. Daardoor zijn het veel vaker mannen dan vrouwen die een relatie  plotseling verbreken en letterlijk het huis uitstappen met een koffer in de hand.

De rol van de vrouw
Natuurlijk ligt de schuld niet alleen bij de man. Vaak heeft een vrouw wel degelijk invloed op het verslechteren van de relatie. Vrouwen staan weliswaar bekend om hun vermogen tot multitasken, ook hen wordt het wel eens te veel. In de hectiek van het leven, in hun poging om hun aandacht te verdelen tussen werk, huishouden en kinderen, vergeten ze wel eens om ook geliefde te zijn. Niet voor niets is afname van het seksuele leven een duidelijk signaal van een verslechterende relatie. Het is bijna nooit de oorzaak, maar wel een teken dat er iets niet goed zit. Een vrouw moet zich daarom ook proberen te verplaatsen in haar partner, en proberen om hem niet uit het oog te verliezen. Juist omdat hij zijn gevoelens vaak verzwijgt. Een beetje meer vriendelijkheid doet wonderen.

Vaak komt het toch nog goed!
Veel mannen gebruiken een nieuwe liefde als excuus om hun partner te verlaten. Maar veruit het gros van deze mannen verlaat die nieuwe liefde al binnen een paar maanden. Er blijkt een dieper probleem. Een probleem die ze niet zelf op kunnen lossen. Gelukkig zoeken mannen in die situatie steeds vaker hulp. Ze komen er langzamerhand achter dat het probleem misschien bij hen zit. Bijvoorbeeld doordat ze niet hebben leren praten. Of doordat ze alles wat hun partner doet als vanzelfsprekend aannemen, de partner niet genoeg waarderen. Ze kunnen leren zien hoe hun houding ook effect heeft op hun partner. Gelukkig blijkt het vaak mogelijk om na individuele en gezamenlijke hulp toch weer als gezin verder te kunnen. Een relatie kan na zijn weglopen om conflicten te vermijden zeker nog goed komen.

Nieuwsbrief

Caroliene de Gruijter
Caroliene de gruijter In de blogs van Voluitleven kun je voornamelijk over relaties lezen in de breedste zin van het woord. Niets houdt ons meer bezig dan de liefde van ons leven, de liefde in ons leven en het ontbreken van de liefde in ons leven. En als we in een relatie verwikkeld zijn, dan zijn er zoveel vragen waar we vaak 123 niet een antwoord op weten! Neem als Bloggast de ruimte om een eigen onderwerp of vraag in te brengen waar je graag meer over wilt weten. Wellicht kan ik hier dan een blog over schrijven!