Hulpverleningspraktijk Voluitleven

Lichaamsgerichte therapie              EFT

Relatietherapie           Scheiden         Tantra voor vrouwen


Groningen en omgeving


relatieproblemen

15 aanleidingen tot relatieproblemen

En nu sta ik er alleen voor

De aanleiding hing al in de lucht

 

Het doet ons zeker wat
We zijn benieuwd wie er gaat scheiden en wat de aanleiding is om te scheiden. Het stel wat uit elkaar gaat ken je bijvoorbeeld van je werk, jouw kind speelt met hun kind, je zit met haar op yoga of je staat met hem op de tennisbaan. Er wordt geanalyseerd hoe de scheiding voorkomen had kunnen worden. Zo rafelen we het hele huwelijk uit elkaar, als de ins en outs bekend worden gemaakt, om te ontdekken wanneer en waar het eigenlijk al mis begon te gaan. En of ze er al toen wat aan hadden kunnen doen als ze zich dat bewust waren geweest.

Vijftien aanleidingen
Natuurlijk vragen we ons dan wel eens af waar we als stel op kunnen letten om scheiden te voorkomen. En in welke situaties je als stel er goed aan doet om eventueel hulp van buitenaf erbij te halen om erger te voorkomen. Daarover meer in deze blog !

1.Goede vrienden
Eigenlijk is deze relatie altijd al in de basis een vriendschappelijke relatie geweest. Beiden hebben dit tot nu toe niet willen zien en openlijk willen toegeven. Wat staat hen dan te wachten? Is het genoeg om bij elkaar te blijven? Of wordt het toch de stoute schoenen aantrekken en uit elkaar gaan?

2.Niets is onmogelijk
Dit stel wil alles voor elkaar boksen en accepteert geen ‘nee’. Het is een onmogelijk streven om tegelijkertijd kinderen op te voeden, te studeren, carrière te maken, uitgebreid hun huis te verbouwen, te sporten en een intensieve vriendenkring erop na te houden. Beiden zijn redelijk op leeftijd en willen alles er uithalen zolang het nog kan.

3.Stille wateren
De veertiger die nooit met zijn vrouw over zijn gevoelens kan praten. Zijn vrouw vond dat eerst spannend en roerend. Na zoveel jaar zwijgend samenzijn heeft ze er schoon genoeg van. Ze wil dat die man van haar leert praten en delen over zijn diepste gevoelens, want dat hoort bij een gezonde relatie! De hoop is op de therapeut gevestigd.

4.Vooral leuk
Het jonge stel is niet ingesteld op het functioneren van een gezinsleven. Ze zijn gewend aan leuke-dingen-met-elkaar-doen, zoals jaarlijks een paar keer de wereld overvliegen naar de zoveelste avontuurlijke vakantiebestemming en lekker in het weekend het uitgaansleven in. Ze raken in grote verwarring wanneer het eerste kind wordt geboren en weten niet of ze voldoening uit het ouderschap kunnen halen.

5.Als kat en hond
Weinig inzicht bij de partners wat een liefdesrelatie inhoudt. Veel onderling schreeuwen, schelden en vechten en daar soms zelfs plezier uit putten. Over en weer weinig begrip en goedkeuring. Beiden kunnen het verdriet over het gemis aan diepgang en tederheid samen niet delen.

6.Verveling
De kinderen zijn in de puberteit. Of de deur uitgegaan. Het paar ontdekt gaandeweg dat ze elkaar nog maar weinig te vertellen hebben. De twijfel is erin geslopen of hun relatie nog wat voorstelt. Er is zeker nog wederzijdse liefde, maar hoe hier invulling aan te geven is voor beiden een raadsel.

7.Weekendrelatie
Vooral de man is alsmaar hard aan het werk, heeft amper tijd en aandacht voor zijn vrouw en is weinig thuis. In het weekend is hij echtgenoot en vader. Tijdens de relatietherapie hoopt de vrouw ondersteuning van de therapeut te krijgen dat het echt anders moet. De man erkent dit en eenmaal thuis gaat hij weer op de oude voet verder. De vrouw worstelt met teleurstelling, verbittering en woede, maar blijft bij hem. Materieel hebben ze het samen namelijk heel goed.

8.Vreemdgaan hoort erbij
In deze relatie gaat de partner vreemd. Soms zijn er geen aanwijsbare problemen aanwezig. En is de partner een doorgewinterde vreemdganger, die vreemdgaan geen afbreuk vindt doen aan de relatie. Dan hebben we het niet alleen maar over de man. Natuurlijk leidt dit tot relatieproblemen.

9.Altijd maar hetzelfde
De wederzijdse liefde is goed. Gedeelde intimiteit een vanzelfsprekendheid. Beiden hebben geen idee hoe nieuwe impulsen aan hun liefdesleven te geven nu de kinderen redelijk zelfstandig zijn. Of op het punt staan de deur uit te gaan. Verveling en sleur hangt in de lucht. Hier nog geen relatieproblemen, maar dat kan het wel worden.

10.Man-vrouw issue
De vrouw mist vooral gedeelde intimiteit en de man mist gedeelde seksualiteit na de geboorte van de kinderen. Er wordt getwijfeld of er nog wel genoeg van elkaar wordt gehouden. Vooral wanneer de partners op leeftijd komen kan dit spelen. Met het verstrijken van de jaren verdwijnen deze problemen vaak, maar soms ook niet. Dan wordt alles onder het vloerkleed geveegd en kan het juist gaan woekeren en zweren.

11.Ernstig ziek
De partner die een ernstige ziekte krijgt met weinig hoop op herstel. Hij/zij is er niet voldoende van doordrongen dat de ander zichzelf voor een deel moet inleveren om voor hem/haar goed te kunnen zorgen. De zieke voelt geen dankbaarheid naar de verzorgende partner toe, maar ontevredenheid en bitterheid. Er wordt regelmatig afgereageerd en de verzorgende partner kan zich klemgezet en verstikt gaan voelen.

12.Er is geen liefde meer
Eén van de partners houdt al een tijd niet meer van de ander en durft dit noch aan zichzelf, noch aan zijn/haar partner te erkennen en te bekennen. Naarmate de jaren verstrijken verdiept de schaamte zich om zo oneerlijk te zijn. Toch strandt deze relatie als deze partner verliefd wordt op een ander. Soms ook wanneer de teleurstelling in zichzelf en het verdriet om de ander niet langer te verdragen is.

13.Biologische klok
Hier gaat het over de vrouw tussen 30 en 40 jaar, die plotseling overvallen wordt met een eigen kinderwens. Toch nog! Ze is niet meer te houden ook al heeft ze een man die niet geschikt is voor het gezinsleven en zelf weinig zin heeft om vader te worden. Toch zet ze door en gaat hier bewust aan voorbij: “Ik krijg hem wel mee!”

14.Uit de kast
Man of vrouw valt op dezelfde sekse en durft daar nu pas mee vooruit te komen. De liefde is er, de kinderen zijn er, maar de sterke behoefte om uit de kast te komen is niet langer te bedwingen en weg te duwen. Soms blijven man en vrouw samenwonen als vrienden zolang de kinderen nog thuis zijn. De partner kan zich verraden voelen, aan het lijntje gehouden voelen. Soms wordt er per direct gescheiden, omdat de confrontatie te pijnlijk is.

15.Cultuurverschil
Het cultuurverschil is zodanig een rol gaan spelen dat hun liefde niet langer voldoende is om de afstand te overbruggen naar intimiteit. Als er sprake is van een Islamitisch huwelijk dan heeft de vrouw weinig scheidingsmogelijkheden. Daarnaast is er de kwestie van de eer aan zichzelf houden voor de man. En naar wie gaan uiteindelijk de kinderen?

Angst voor de liefde

Ik kan niet zonder jou

Ik kan niet zonder jou

 

In de relatie, uit de relatie
Angst voor de liefde uit zich vaak in relatieproblemen: verliefd worden op iemand die al een relatie heeft en dus niet beschikbaar is, geen intimiteit aan kunnen gaan of in een relatie niet de intimiteit ervaren die je nodig hebt. Allemaal tekenen dat er sprake is van liefdesangst. Met twee mogelijke onderliggende oorzaken: verlatingsangst of bindingsangst. Twee tegenpolen die elkaar aan lijken te trekken.

Bang om alleen te zijn
Iemand met verlatingsangst, is bang zijn geliefde te verliezen. Daardoor zoekt hij of zij de ander steeds op, is steeds op de ander gericht en zoekt constant naar bevestiging. De verlatingsangst geeft het gevoel de ander nodig te hebben, aan de ander te willen vastklampen. Dat gaat zo ver dat dat gedrag doorgaat, ook als de ander helemaal niet liefdevol reageert, als die helemaal niet respectvol met zijn of haar geliefde omgaat.

Bang om gebonden te zijn
Iemand met bindingsangst doet precies het tegenovergestelde: bang om vast te komen zitten in een relatie, bang om werkelijk voor de ander te kiezen. Daardoor heeft diegene de neiging zich terug te trekken, altijd een beetje afstand tussen zichzelf en de partner te houden en elke vervelende karaktertrek te gebruiken als excuus om die afstand te kunnen rechtvaardigen. Maar bij beiden zit diep van binnen dezelfde angst: bang om alleen te zijn, bang om gekwetst te worden.

Symptomen van een wond
Zowel bindingsangst als verlatingsangst heeft meestal een oorsprong in verlating als kind. Dat kan letterlijke verlating zijn, zoals bij couveusebaby’s die de warmte van hun moeder weinig voelden in hun eerste dagen, maar ook emotionele verlating. Kinderen van ouders met oorlogstrauma’s kunnen bijvoorbeeld zo voor het getraumatiseerde kind in de ouder zorgen, dat ze geen kind kunnen zijn. Ze worden geclaimd doordat de ouders bang zijn meer familieleden te verliezen. Die angst kan op het kind overgebracht worden, maar leidt er ook toe dat het kind niet volledig zelfstandig kan opgroeien en niet de vrijheid heeft de eigen weg te kiezen.

Jij gaat voor, lieve papa!
Kinderen passen zich aan hun ouders aan, waardoor ze soms vast kunnen komen te zitten tussen hun eigen behoefte en de behoefte van de ouders, die kinderen te veel claimen. Kinderen stellen vaak geen grenzen, ze blijven alles doen om de liefde van de ouders te voelen. Ze leren niet op zichzelf te staan, maar zijn afhankelijk van de liefde en warmte van de ander. De warmte en liefde die ze bij hun ouders niet vonden.

Lees het boek ‘Liefdesbang’ van Hannah Cuppen

Nieuwsbrief

Caroliene de Gruijter
Caroliene de gruijter In de blogs van Voluitleven kun je voornamelijk over relaties lezen in de breedste zin van het woord. Niets houdt ons meer bezig dan de liefde van ons leven, de liefde in ons leven en het ontbreken van de liefde in ons leven. En als we in een relatie verwikkeld zijn, dan zijn er zoveel vragen waar we vaak 123 niet een antwoord op weten! Neem als Bloggast de ruimte om een eigen onderwerp of vraag in te brengen waar je graag meer over wilt weten. Wellicht kan ik hier dan een blog over schrijven!