Hulpverleningspraktijk Voluitleven

Lichaamsgerichte therapie              EFT

Relatietherapie           Scheiden         Tantra voor vrouwen


Groningen en omgeving


Als stiefouder wil je soms teveel ouder zijn!

Stel je bescheiden op als stiefouder

Jaag de stiefkinderen niet de stuipen op het lijf!

 

Waarom loopt het zo vaak mis?
Allereerst spelen er bij het samenvoegen van twee huishoudens praktische problemen; ruimtegebrek in huis, verhuizingen, kinderen die misschien naar een nieuwe school moeten en gewoonten van twee gezinnen die op elkaar afgestemd moeten worden. Deze problemen zijn goed te overbruggen als de onderlinge verstandhouding goed is. Maar juist daar schort het nog weleens aan, met name tussen de stiefouder en de kinderen. En daardoor ook vaak tussen stiefouder en partner.

Ken je plek als stiefouder!
Veel stiefouders hebben er alles voor over om een goede verstandhouding met hun stiefkinderen te krijgen. Ze hebben het gevoel dat het slagen of mislukken van hun relatie met hun nieuwe partner direct in verband staat met hun relatie met de kinderen. De stiefouder is vol goede voornemens, wil graag de rol van nieuwe vader of moeder innemen en heeft daar veel voor over. Daar gaat het mis. De kinderen zitten vaak helemaal niet op een nieuwe ouder te wachten. Ze hebben immers hun vader én moeder nog, ook al wonen die niet meer bij elkaar in huis? Zij zien de stiefouder juist als indringer, als obstakel, die tussen hun ouders in staat. Als de stiefouder zich dan wel gaat gedragen als vader of moeder, zal die zich extra tegen de stiefouder afzetten: het begin van veel spanningen.

Schipperen
Wat moet je als vader of moeder als je spanningen ziet ontstaan tussen je kinderen en hun stiefouder? Veel ouders willen niet kiezen: ze willen zowel hun partner als hun kinderen graag te vriend houden, willen geen spanningen maar vooral harmonie. Het gevolg: ze kiezen geen partij, maar schipperen tussen beide partijen door. Dat helpt niet: de kinderen zijn boos dat hun vader of moeder het laat afweten, de partner is boos omdat hij of zij ‘daar maar staat te staan en niets doet’. Schipperen helpt dus niet en zorgt zeker voor spanningen!

Jaloezie
Dan ontstaat er een nieuw probleem: de stiefouder wil graag een band met de stiefkinderen, maar dat lijkt niet te lukken. Ondertussen maakt hij of zij wel dagelijks de goede band mee tussen de kinderen met de echte ouder. De stiefouder wil graag onderdeel zijn van die band, wil delen in de intieme en hechte momenten, maar voelt zich steeds buitengesloten. Bovendien is er nog een andere ouder in het spel, die ook nog de aandacht van de kinderen opeist. Dat kan leiden tot diepgaande jaloeziegevoelens. Bovendien kan je je als stiefouder behandeld voelen als oud vuil: je bent goed genoeg om als een moeder of een vader voor de kinderen te zorgen, maar je moet niet denken dat je er echt bij hoort. In zo’n geval ontstaat er vaak verlangen naar een eigen kind. Iets waar de partner, die al meerdere kinderen heeft, vaak eigenlijk geen behoefte aan heeft, maar er omwille van haar of hem mee instemt. Met als gevolg dat de stiefkinderen weer het gevoel hebben dat ze als minder worden gezien dan het nieuwe kindje, omdat die ‘echt’ is.

Op zoek naar een oplossing
Ieder samengesteld gezin begint met de nodige problemen. Maar als je die problemen op een goede manier aanpakt, kan er na een paar jaar wel rust komen, kan het gezin als gezin goed functioneren en kunnen de partners gelukkig met elkaar en hun (stief)kinderen zijn. Een belangrijke eerste stap is dat de verwachting van de stiefouder goed moet zijn: stel je niet op als nieuwe vader of moeder, maar als vriend van de kinderen. Als iemand die er voor hen wil zijn en leuke dingen met ze wil doen, zonder zich direct als ouder op te werpen. Een vriend of vriendin die te vertrouwen is. Dat is nu eenmaal de rol die wel haalbaar is, een weliswaar ondergeschikte, maar wezenlijke rol. Daarbij hoort dat de stiefouder zich op de achtergrond houdt als het om opvoeden gaat. Natuurlijk kan hij of zij in het dagelijks leven best van de kinderen dingen vragen, maar moeilijke opvoedingskwesties en spanningen kunnen beter via de echte ouder gespeeld worden. Die geeft de orders. Die moet dus leren dat hij of zij niet altijd kan schipperen, maar naar de kinderen toe duidelijkheid moet geven over de gedragsregels in huis. Dan ontstaat er meer rust.

Oplossen hoef je niet alleen
Bovenstaande is niet zo eenvoudig als het klinkt. Er spelen vaak allerlei gevoelens. Verwachtingen van beide partners kunnen soms uit elkaar lopen, de stiefouder weet in theorie wel hoe het zou moeten, maar voelt zich toch ongelukkig en ze lopen samen steeds tegen een muur op. In zo’n geval kan gezinstherapie of psychologische hulp bij aanwezige samengestelde gezinsproblematiek uitkomst bieden. De verhoudingen binnen het gezin worden hierdoor duidelijk, verwachtingen worden uitgesproken en het gezin kan samen gelukkiger verder door het leven.

DVD Just Breathe: Sydney is een 15-jarige opstandige puber. Haar moeder kan haar onhandelbare dochter niet meer aan en stuurt Sydney naar haar vader. Daar baalt ze vreselijk van, want Sydney heeft een hekel aan vaders nieuwe vriendin. Er ontstaat heel onverwachts een band tussen haar en haar nieuwe stiefmoeder, die in verwachting is van haar eerste kind. Dit, en de geboorte van haar halfbroertje heelt uiteindelijk de wond die Sydney overhield aan de bittere scheiding van haar ouders.

Cruciale rol van vader in het samengestelde gezin.

Kinderen van gescheiden ouders worden voor een voldongen feit gesteld als vader een nieuwe vrouw in huis neemt.

Papa, ik heb dit niet gewild!

 

Vaderrol bepalend in samengestelde gezin
Vaders hebben het gemakkelijker dan moeders is de algemene opvatting. Een nieuwe relatie, waar kinderen in het spel zijn, is over het algemeen voor stiefmoeders dan ook zwaarder dan voor stiefvaders. Zo blijkt uit onderzoek. Maar ook (stief)vaders spelen een cruciale rol in het slagen van de relatie tussen (stief)moeders en (stief)kinderen.  Als je als man met kinderen een nieuwe vrouw krijgt, neemt zij vaak vrijwel vanzelfsprekend een groot deel van de zorgtaken voor de kinderen op zich.

De vader is de verbindende factor
Dat geeft in het begin spanningen; kinderen accepteren hun nieuwe stiefmoeder vaak niet direct. Er worden beslissingen genomen zonder overleg of de stiefmoeder voelt zich het ‘sloofje’ en niet gewaardeerd. De vader heeft dan een belangrijke rol als ‘smeermiddel’. Of de kinderen nu altijd thuis wonen of meestal bij hun moeder wonen, als een vader zich bewust is van zijn rol, kan hij veel invloed hebben op de relatie van zijn kinderen met zijn nieuwe partner.

Hieronder vijf handige tips!

1. Neem je partner serieus
Allereerst is het belangrijk dat je je partner serieus neemt, dat je achter je vrouw staat. Vaders kunnen de neiging hebben om onhebbelijk gedrag van hun kinderen goed te praten. Of ze zijn er niet bij en horen de verhalen aan, maar nemen het automatisch op voor hun kinderen. Het is echter juist belangrijk dat je samen met je nieuwe partner één team vormt. Alleen als je partner zich serieus genomen voelt, kun je samen werken aan oplossingen. Juist omdat jouw kinderen hun nieuwe stiefmoeder lang niet altijd direct accepteren, is het belangrijk dat zij het gevoel heeft dat er in ieder geval iemand in huis achter haar staat. Maak tijd om te luisteren naar haar zorgen en problemen. En praat er samen over! Laat merken dat je haar steunt en waardeert. Dat jij ziet hoe ze haar best doet, dat jij ervan geniet dat ze eten kookt of zoveel doet in het huishouden. Kinderen laten die waardering niet gauw blijken, zeker niet aan een vreemde mevrouw.

2. Stel grenzen
Je partner steunen betekent ook; grenzen stellen aan het gedrag van je kinderen. Kinderen kunnen de neiging hebben zich af te zetten tegen hun nieuwe stiefmoeder. Ze hebben nog geen emotionele band met haar en dat maakt dat ze nog weinig te verliezen hebben. Stel als vader grenzen, spreek hen aan op gedrag waarmee ze je partner bezeren. Je hebt als vader een belangrijke rol in het acceptatieproces. Als jij niet reageert, dan geef je daarmee stilzwijgend toestemming om je partner pijn te doen. Laat zien dat jij haar belangrijk vindt en respecteert. Dan nemen je kinderen dat gedrag sneller over. ‘Grenzen stellen’ kan vooral lastig zijn als je je kinderen niet vaak ziet. Veel vaders zien hun kinderen maar één dag van de week of om de twee weken. Ze hebben dan geen zin in gedoe en ruzie en vinden daarom alles goed; als het die ene dag maar gezellig is! Daarmee kun je je nieuwe vrouw veel verdriet doen. Als jij vanaf het begin duidelijk aangeeft hoe jij wil dat jouw kinderen met haar omgaan, wordt ze uiteindelijk eerder geaccepteerd. Kinderen willen duidelijkheid.

3. Neem je rol actief in
Als echtgenoot hoef je niet meer alles in huis zelf te doen. Vaak neemt een vrouw in een nieuwe relatie een groot deel van de taken in de zorg voor kinderen en de huishouding van de man over. Dat is niet vanzelfsprekend. Je moet daarover niet alleen steeds je waardering blijven uitspreken, maar help zelf ook actief mee. Ook nu er een vrouw in huis is, kun je je kinderen af en toe naar bed brengen, kun je meedenken over logistieke problemen rondom school en sport of kun je ook een aantal keren per week afwassen of eten koken. Als jij je rol actief inneemt, blijf je niet alleen actief onderdeel van het gezin, maar maak je de taak voor je partner eenvoudiger. Het is niet niets voor een vrouw om opeens voor de kinderen van een ander te moeten zorgen, met alle taken die daarbij horen.

4. Maak nieuwe herinneringen
Een andere valkuil voor vaders is de neiging om de tijd met zijn eigen kinderen volledig uit te buiten. Die enkele dagen dat je je kinderen bij je hebt zijn voor hen. Daarmee loop je het risico om je nieuwe vrouw buiten sluiten. Je geeft haar geen kans om werkelijk een band met jouw kinderen op te bouwen. Zeker als de kinderen zich afzetten tegen hun stiefmoeder, is het gemakkelijker om maar zonder haar leuke dingen te gaan doen. Kies hierin niet de gemakkelijkste weg. Sluit haar niet buiten. Betrek haar juist bij jullie leuke activiteiten! Maak samen nieuwe herinneringen! Juist op zulke momenten kan er een band groeien tussen je partner en je kinderen. Gun haar dat. Wees niet jaloers, maar wees er blij om dat je de vreugde om je kinderen samen kunt delen.

5. Overleg
Een laatste valkuil is dat je als vader geneigd bent niet te overleggen. Als je ex-partner vraagt of je kinderen een paar dagen extra kunnen komen logeren, zeg dan niet direct ‘ja’. Overleg met je nieuwe partner, ook als je weet dat zij het wel goed vindt. Of als je toch je zin door wilt drijven, of zij nu wil of niet. Geef haar het gevoel dat zij ertoe doet, dat haar mening ertoe doet, in plaats van haar voor een voldongen feit te stellen. Dat geldt niet alleen voor de omgang met je kinderen, maar voor alles. Je bent samen een team, dan moet je ook samen beslissingen nemen.  Succes!

Wil je meer weten over stiefkinderen in samengestelde gezinnen?
Lees dan het boek ‘Stiefkind het overkomt je’ van Sandra Boer en Erica Theloosen.

Stiefmoederschap een moeilijke job!

Wij hebben al een mama!

Wij hebben al een mama!

 

Wij hebben al een mama!
Een kreet die veel stiefmoeders kwetst. Een kreet die uiting geeft aan de diepste frustratie, die er kan zijn tussen stiefmoeders en stiefkinderen. Hoewel het stereotype beeld van boze stiefmoeders verleden tijd is, denk aan het sprookje van Assepoester en Sneeuwwitje, is de rol van stiefmoeder niet op voorhand een dankbare rol. Veel vrouwen die er vol goede moed aan beginnen, lopen tegen de nodige frustraties aan. De roze wolk verdwijnt zienderogen en wat overblijft is de dagelijkse realiteit. Wat is het gevolg? Ruzies tussen haar en de stiefkinderen, ruzies met haar nieuwe echtgenoot over zijn kinderen, en een lang niet zo gelukkig gezinsleven als ze gehoopt had. Het ‘ze leefden nog lang en gelukkig’ lijkt dan ver weg. Soms pakt de stiefmoeder haar koffers.

 

Er is weinig veranderd
Stiefmoeders zijn anders dan vijftig of honderd jaar geleden. Dat ligt vooral aan het gegeven dat stiefmoeders toen weduwe of alleenstaand waren, op een uitzondering na, die trouwden met een weduwnaar met kinderen. Nu zijn stiefmoeders vaak gescheiden en is ook hun nieuwe partner gescheiden. Er is vaak nog een echte moeder in beeld. De stiefmoeders zijn parttime stiefmoeders, want de kinderen zijn ook een deel van de tijd bij de echte moeder. Maakt het dat gemakkelijk? Nee, zeker niet. De problematiek van het stiefmoederschap is voor een heel groot deel nog precies hetzelfde als toen.

Onze mama doet het zo!
Eén van de problemen waar stiefmoeders tegenaan lopen, is dat ze concurrentie ervaren met de echte moeder van de stiefkinderen. Als die moeder niet meer leeft willen haar kinderen de herinneringen aan hun moeder levend houden. In dergelijke gevallen houden de kinderen, en soms ook de partner, bijvoorbeeld sterk vast aan hoe het was. Gewoontes mogen niet veranderen, de inrichting van het huis moet zo blijven als toen mama er nog was, en wat mama goed vond moet de stiefmoeder ook goed vinden. Maar ook als de moeder nog leeft, ervaart de stiefmoeder concurrentie, zij het op een iets ander vlak. Ze voelt dat de kinderen vaak meer houden van hun echte moeder. Logisch, omdat de kinderen hun moeder hun hele leven kennen, terwijl de stiefmoeder net komt kijken. Ze heeft het gevoel dat ze het leuker en beter moet doen dan de echte moeder. Ook zijn veel stiefmoeders bang dat hun partner terug wil naar hun ex-vrouw, omdat zij toch de moeder van hun kinderen is, en blijft. Contacten met de ex-vrouw kunnen zo voelen als een grote bedreiging ook al is daar geen reden toe.

Vaders kiezen voor hun eigen bloed
Al deze problemen maken veel stiefmoeders onzeker. Het maakt het moeilijk om hun nieuwe plek in te nemen binnen het samengestelde gezin en zich thuis te voelen. Ze durven niet goed zichzelf te zijn en zijn heel bang om fouten te maken. Wat het vaak extra moeilijk maakt, is dat de stiefmoeder meestal degene is die de dagelijkse zorg voor de kinderen op zich neemt, terwijl haar partner, de vader van de kinderen, hele dagen van huis is. Ruzies en spanningen tussen partner en eigen kinderen krijgt de vader daarom onvoldoende mee. Hij kan het gevoel hebben dat alles op rolletjes loopt, terwijl er veel onderhuidse spanningen zijn. Hij kan het idee opvatten dat het vooral aan zijn partner ligt dat het niet botert.

Als stiefmoeder ben je extra kwetsbaar
Stiefmoeders durven niet zomaar open te zijn. Ze willen niet toegeven dat ze het gevoel hebben te falen, niet voldoende aan te slaan bij de kinderen, ze willen niets negatiefs over zijn kinderen zeggen om ruzie te vermijden, en vooral de schijn ophouden dat ze gelukkig zijn. Bovendien hebben vaders vaak de neiging om voor hun kinderen te kiezen door het bij voorbaat al voor hen op te nemen. En dan gaat het pas goed mis. De stiefmoeder begint haar mond te houden, de kinderen merken dat en buiten dat uit en de vader verkeerd in onwetendheid. Door gebrek aan communicatie wordt de sfeer steeds slechter en komt de stiefmoeder met het verstrijken van de tijd in een ongunstiger daglicht te staan. Of ze zegt waar het op staat en groeit in het ergste geval wantrouwen bij de vader: ” Je beschuldigt mijn kinderen!”

Houdt vast aan je eigen behoeftes
Hoe kun je als stiefmoeder dit probleem voorkomen of oplossen? Openheid is een eerste stap. Je moet proberen om je gevoelens te bespreken met je partner. Soms kan ook open communicatie met de kinderen helpen. Erkennen dat je hun moeder niet bent en ook  nooit haar plaats in wil nemen.  Aangeven waarom je dingen wilt veranderen, uitleggen waarom je bepaalt gedrag niet accepteert en ook luisteren naar de gevoelens van de stiefkinderen, kan leiden tot beter begrip voor elkaar. Het is daarbij wel belangrijk dat je als stiefmoeder je eigen behoeftes niet negeert. Soms kan het heel goed zijn als je je eigen bezigheden hebt en houdt buiten het gezin om. Veel stiefmoeders geven veel op om voor de kinderen van hun nieuwe partner te gaan zorgen: haar baan, haar tijd slurpende hobby en contacten met vriendinnen. Juist als ze dat beetje van zichzelf vast kan houden, als ze daarin een uitlaatklep heeft, zijn de problemen thuis veel beter te dragen.

Toch een happy end
Kortom; boze, gemene stiefmoeders bestaan voornamelijk in sprookjesland. Een samengesteld huwelijk met stiefkinderen in het spel komt niet vanzelf goed. Vooral de eerste jaren kan het pittig zijn voor alle partijen. Blijf vooral eerlijk tegen jezelf, tegen je partner en tegen je stiefkinderen. ‘Ik ben jullie moeder niet en wil dat ook niet worden’ kan de lucht soms al veel doen klaren. Open communicatie en een uitlaatklep kunnen het leven voor een stiefmoeder gemakkelijker maken en op den duur leiden tot een redelijk normaal gezinsleven, zodat het verloop in menig samengesteld gezin toch een gelukkig eind kan hebben.

Bekijk de film ‘STEPMOM’ op DVD.
Cast:
Julia Roberts, Susan Sarandon en Ed Harris.

Liever weglopen en conflicten vermijden.

Mijn man is er plotseling vandoor!

Mijn man is er plotseling vandoor!

 

Voor de vrouw een raadsel, voor de man een weet.
Daar sta je dan. Je man is bij je weg. Zomaar. Hij pakte zijn koffers en vertrok. Niet eens na een heftige ruzie. Hij ging gewoon. Daar sta je. Met twee kinderen. En nu? Je begrijpt er niets van. De paniek slaat toe. Sommige relaties lijken heel plotseling te eindigen, doordat één van beide partners er opeens vandoor gaat. Meestal is dit de man. Hij gaat er zomaar vandoor. Hoe kan dat? Kan jij het als vrouw zien aankomen? Kun je het dan voorkomen? Het is niet te vatten!

De vrouw gaat het conflict aan
Dat de man vaak degene is die wegloopt, heeft alles te maken met hoe mannen en vrouwen in bepaalde opzichten verschillen in onze samenleving. Terwijl vrouwen hun frustraties en irritaties gemakkelijk uiten en daarmee soms ruzie forceren, zijn mannen meer geneigd om hun frustraties in te slikken. Ze moeten het eerst zelf verwerken voordat ze hiermee naar buiten willen komen. Dat brengt het risico met zich mee dat er snel een verwijdering kan ontstaan. De vrouw voelt wel dat er iets aan de hand is, ook als de man niets zegt. Hij is er niet helemaal bij is en zelfs behoorlijk afwezig. Ze zal daarom eerder op hem gaan vitten en snauwen. Om hem terug te halen. Een uiting van onzekerheid. Dat maakt de verwijdering alleen maar groter. Totdat de bom barst in de vorm van een heftige ruzie. Maar het kan ook heftiger worden. De man loopt weg en begint ‘doodleuk’ een andere relatie.

Moederfiguur en nietsnut
Volgens de Belgische hoogleraar Vansteenwegen zijn mannen, die liever weglopen, vaak mannen die een minderwaardige positie innemen in een relatie. Ze zien hun vrouw vaak meer als ‘moederfiguur.’ Vaak is de vrouw in zo’n relatie degene die het huishouden bestuurt. Deze man is van huis uit gewend niets te doen, en blijft niets doen. Een ‘nietsnut’. Dat dwingt de vrouw nog meer in een ‘moederrol’. De relatie is niet gelijkwaardig. Dat maakt het voor de man gemakkelijker om weg te lopen. Tegen een moeder kun je je afzetten. En van haar weglopen, net als in de puberteit!

Kinderen maken het complexer
Is dat dan de enige oorzaak van het uit elkaar gaan van een relatie? Het feit dat de man de vrouw teveel als moederfiguur ziet? Of het feit dat een vrouw die rol teveel aanneemt? Nee, natuurlijk niet. Vaak spelen meerdere zaken een rol. Zo wordt een relatie vaak ingewikkelder op het moment dat er ook kinderen komen. Zeker als de vrouw degene is die altijd het meeste in het huishouden doet. Zij voelt zich dan heel erg in beslag genomen en zal een beroep op haar man gaan doen. Die is dat niet gewend, wil dat ook niet. Hij zet zich af, neemt nog meer afstand. Hij blijft zich gedragen als een jongen, terwijl de vrouw na het baren meisje af is geworden. Zo kan een ingezette verwijdering langzamerhand steeds groter worden.

De man en zijn kwetsbaarheid
Een bijzonder kenmerk van mannen die weglopen is dus dat ze conflicten vermijden. Ze praten niet. Dat kan, zeker als ze de vrouw als moederfiguur zien, vooral uit angst zijn: “Ik verlies het toch. “ Maar daarnaast speelt ook iets anders een rol: mannen hebben veel langer last van een conflict. Fysiologisch gezien zijn mannen gevoeliger. Hun hartslag en bloeddruk zijn veel langer van slag na een ruzie. Ook daarom willen ze conflicten dus vermijden en houden ze hun mond. Ook als dat een verwijdering veroorzaakt. Daardoor zijn het veel vaker mannen dan vrouwen die een relatie  plotseling verbreken en letterlijk het huis uitstappen met een koffer in de hand.

De rol van de vrouw
Natuurlijk ligt de schuld niet alleen bij de man. Vaak heeft een vrouw wel degelijk invloed op het verslechteren van de relatie. Vrouwen staan weliswaar bekend om hun vermogen tot multitasken, ook hen wordt het wel eens te veel. In de hectiek van het leven, in hun poging om hun aandacht te verdelen tussen werk, huishouden en kinderen, vergeten ze wel eens om ook geliefde te zijn. Niet voor niets is afname van het seksuele leven een duidelijk signaal van een verslechterende relatie. Het is bijna nooit de oorzaak, maar wel een teken dat er iets niet goed zit. Een vrouw moet zich daarom ook proberen te verplaatsen in haar partner, en proberen om hem niet uit het oog te verliezen. Juist omdat hij zijn gevoelens vaak verzwijgt. Een beetje meer vriendelijkheid doet wonderen.

Vaak komt het toch nog goed!
Veel mannen gebruiken een nieuwe liefde als excuus om hun partner te verlaten. Maar veruit het gros van deze mannen verlaat die nieuwe liefde al binnen een paar maanden. Er blijkt een dieper probleem. Een probleem die ze niet zelf op kunnen lossen. Gelukkig zoeken mannen in die situatie steeds vaker hulp. Ze komen er langzamerhand achter dat het probleem misschien bij hen zit. Bijvoorbeeld doordat ze niet hebben leren praten. Of doordat ze alles wat hun partner doet als vanzelfsprekend aannemen, de partner niet genoeg waarderen. Ze kunnen leren zien hoe hun houding ook effect heeft op hun partner. Gelukkig blijkt het vaak mogelijk om na individuele en gezamenlijke hulp toch weer als gezin verder te kunnen. Een relatie kan na zijn weglopen om conflicten te vermijden zeker nog goed komen.

Vastgeroeste gewoontes doen zeer!

Roken op straat

Laat me toch even roken, schat!

Het zijn de kleine dingen
Soms is het heerlijk om een relatie te hebben. En soms kan het behoorlijk fout gaan. Dat kan zelfs uitlopen op fysieke afstandelijkheid; geen zin meer in aanraken, knuffelen of vrijen. Uit onderzoek is gebleken dat het vooral gaat om kleine dingetjes en huishoudelijke taken, die het grootste struikelblok zijn binnen de liefdesrelatie. Zo is wetenschappelijk onderzocht dat vrouwen meer zin in vrijen blijven houden in de relatie wanneer hun partner zich consequent inzet in de huishouding. Dus mannen, wat let je om je te houden aan jouw huishoudelijke taken?

Heb je de was nog niet opgehangen?!
In een liefdesrelatie is het nodig om aan onszelf te denken, en om van onszelf uit te gaan. Maar soms kan dit juist averechts werken. Wordt er iets gezegd over onze ingesleten gewoontes, dan wil het nogal eens gebeuren dat we in halsstarrigheid,  koppigheid of weerbarstigheid verzeild raken. We voelen ons gekwetst, beperkt en betutteld. We willen soms niet anders tegen beter weten in. Het hart gaat op slot. We worden onbereikbaar en afgesloten. Gebeurt dit vaker in een relatie, dan ontstaat verwijdering op fysiek en emotioneel vlak. De vriendelijkheid is ver te zoeken. Onze irritante gewoonte blijkt een heilig huisje te zijn. En daar moet dan perse om gestreden worden!

Gedraag je vooral volwassen
Zo raken we verstrikt in steeds meer kleine ruzietjes en irritaties. En dan is het tijd om ons eens volwassen te gaan gedragen! Dus ophouden met blijven hangen in ongewenst gedrag met de hoop dat onze partner ons zal troosten en ons in het gelijk zal stellen. Dat werkt beschadigend door op de relatie. Natuurlijk is het wijs van hart om te kiezen voor een bereidwillige houding. Het je willen inleven in je partner; waarom wordt zij steeds boos als ik vieze sokken op de trap laat liggen? Waarom wordt hij woedend als ik de schaar niet op dezelfde plek terug leg? Of wat denk je van gebruikte washandjes op de rand van de wasbak? Het hinderlijke peuteren aan de neus? Het nagels knippen in bed voor het slapen gaan? Het hardop boeren na een slok bier?

Nemen en geven
Je hebt voor elkaar gekozen om samen met elkaar door het leven te gaan. Het werkt alleen dan als je je ook  in wilt leven in je partner waarom iets echt niet te verdragen is. Waarom je partner ‘pissed off’ blijft reageren bij bepaalde gedragingen of vastgeroeste gewoontes van jouw kant. Als je dit doet, dan zal het een stuk prettiger worden thuis. Het onderlinge vertrouwen zal toenemen. Je partner voelt zich gehoord en gezien. Een aai over je wang, een stevige pakkerd wordt dan ook graag gegeven!

Willen of kunnen
Heb je de ervaring, het gevoel dat je partner zich niet voldoende wil verplaatsen in jouw situatie? Of dit niet kan? Wacht dan een moment af dat je je samen voelt met elkaar en breng dit dan in. Probeer dit in alle rust te doen zonder emotioneel te worden of met verwijten te komen. Wees nieuwsgierig naar de beleving van je partner.  Vastgeroeste  gewoontes zijn niet voor niets ontstaan in iemands leven. Er zit soms een hele doordachte praktische filosofie achter.

Wees nieuwsgierig
Vraag eens wat het moeilijk maakt om het gebruikte washandje in de wasmand te gooien. Wedden dat ze zegt dat dit washandje nog een keer door haar gebruikt wordt later op de dag? Dan wordt het al minder pijnlijk. Dan kan je samen een oplossing, een compromis bedenken; een leuk, klein rekje voor haar washandje. Vraag hoe het voor hem is als hij de schaar niet meteen kan vinden. Als hij veel tijd kwijt is met zoeken, wie weet wil jij jezelf wel trainen om dingen op dezelfde plek terug te leggen.

Liefde, romantiek en seks
Zo laat je je over en weer inspireren door elkaar. Wees dus verstandig en laat bepaalde vastgeroeste gewoontes varen. Kies als het ware eieren voor je geld! Het verhoogt de kwaliteit van je relatie en kweekt goodwill bij je partner. Het gaat natuurlijk ook over zaken als samen naar een feestje gaan en de ander wil eerder weg. Spreek dit van te voren met elkaar goed door. En trek lering uit ruzies, ruzietjes, irritaties en aanvaringen. Zo ontwikkel je invoelingsvermogen voor elkaar. Dat verdiept de liefde, de romantiek, het verlangen om lichamelijk intiem te zijn met elkaar. Zin in elkaar hebben blijft in onze liefdesrelatie een welkome bindingsfactor!

Goede relaties en hun geheime wapen

Maak het weer goed met elkaar!

Maak het weer goed met elkaar!

 

Wat houdt jullie bij elkaar?
Waarom gaat het ene stel na een paar jaar al uit elkaar en is het andere stel al veertig jaar gelukkig met elkaar? Uit een onderzoek in het zogenaamde ‘Love Lab-onderzoek’ van Gottman blijkt dat dit niets te maken heeft met slimmer, rijker of meer psychisch inzicht.

Wat maakt een relatie succesvol?
Gottman kan relaties zo goed doorgronden dat hij binnen vijf minuten kan voorspellen welke relaties zouden stuklopen, en welke niet. Hij heeft in 91% van de gevallen gelijk! Het gaat volgens hem niet om dingen als actief naar elkaar luisteren en conflicten oplossen. Het is niet waar dat stellen, die geen conflicten uitpraten, geen goede relatie kunnen hebben. Volgens hem ligt het geheim in vriendschap, wederzijds respect voor elkaar en plezier hebben in elkaars gezelschap.

Vriendschap, romantiek en seks
De onderzoeker concludeert dat zeventig procent van de mannen en vrouwen van de betrokken stellen in zijn ‘Love Lab’, aangeeft dat vriendschap de bepalende factor is in de kwaliteit van de seksuele, romantische en hartstochtelijke aspecten van hun relatie. Juist door die vriendschap, het echt kennen van elkaar en respect hebben voor elkaar, maakt dat ook in de onvermijdelijke ruzietjes en irritaties, de positieve gevoelens voor elkaar  blijven overheersen. Zolang goede relaties voornamelijk bepaald worden door een positieve uitgangsniveau, dan zijn er heel veel negatieve gevoelens nodig om deze goede relaties kapot te maken.

De manier waarop
Hoe kan hij nu in vijf minuten al bepalen of een relatie duurzaam is of niet? Gottman zegt: “Het gaat er niet om of stellen wel of niet ruziemaken. De vriendschap, die aan de basis van een duurzame relatie staat, is een geheim wapen om te voorkomen dat ruzies uit de hand lopen. Het gaat erom of er herstelpogingen gedaan worden. En of die slagen of niet. Ruzietjes zijn er nu eenmaal, omdat paren elkaar niet kunnen veranderen en er dus irritaties blijven bestaan. Boosheid is in een goede relatie zeker niet taboe. Maar het gaat om de manier waarop er ruzie wordt gemaakt.”

Positieve en respectvolle houding
Een belangrijke aanwijzing is de manier waarop een discussie of ruzie begint. Als het begint met kritiek, sarcasme of minachting, dan heeft de discussie al een valse start. Ook als we tussendoor proberen het nog goed te maken, is het kwaad al geschied. Begin een discussie dus nooit negatief of kritisch, blijf altijd positief en laat respect voor elkaar de boventoon voeren. De kritiek, die bij de valse start wordt geleverd, maakt de weg vrij voor nog meer verwijten. Verwijten, ontstaan door minachting, en sarcastisch en cynisch geuit, kunnen leiden tot afkeer van de ander. En resulteren uiteindelijk in een scheiding.

Vechten of vluchten
Als je partner je aanvalt met verwijten, dan schiet je automatisch in de verdediging. Maar dat helpt niet. De aanvallende partner zal zich niet verontschuldigen. Jezelf verdedigen straalt namelijk de boodschap uit dat ‘ ik het probleem niet ben, maar jij’. Daardoor escaleert het conflict dus alleen maar. Als zulke conflicten regelmatig terugkomen in de relatie, en als je vaak geconfronteerd wordt met minachting en verwijten van je partner, dan weet je vaak niet anders dan dat je je wel moet wapenen. Je ervaart de situatie van zo’n beladen conflict immers als bedreigend.

Dit doet de liefde geen goed
Bij zo’n negatief conflict kan het alarmsysteem van je lichaam reageren. De ene krijgt last van hartkloppingen, transpireren, onderdrukte woede of angst en de ander krijgt het benauwd of gaat wazig zien. Zo’n lichamelijke reactie maakt ‘helder denken’ bovendien onmogelijk. Je hoort niet meer goed wat de ander zegt en reageert niet meer adequaat. Je lichaam dwingt je tot een keuze om te overleven. En dat is vechten met nog meer verwijten en minachting  over en weer. Of vluchten door een muur op te trekken, een wandelingetje te maken met de hond en de deur hard achter je dicht te slaan.

Het zwakke geslacht sterk
Vrouwen zijn beter opgewassen tegen deze stress. Vrouwen zullen dus eerder een confrontatie aan durven gaan. Je kent het vast wel als sommige vrouwen zich opmaken om los te branden;  de handen in de zij, scherpe stem, minachtende verongelijkte blik. Onwijs lang kan zo’n tirade vol zelfbeklag doorgaan. Vandaar dat mannen op den duur de neiging hebben om conflicten volledig te vermijden. Sommige mannen gaan aan dat verbale geweld  emotioneel zelfs kapot en eindigen zwijgend aan de keukentafel. Het knutselschuurtje van veel vaders in het achtertuintje biedt dus nog steeds uitkomst.

Eenzaamheid en verwijdering neemt toe
Bij het optrekken van die muur wapen je je tegen emotionele pijn door afstand te nemen van je partner. Zo ontstaat er steeds meer verwijdering tussen partners. Je gaat niet alleen negatiever naar elkaar kijken in het heden en de toekomst, maar ook alle negatieve ervaringen uit het verleden worden steeds groter. Partners lijken opeens niets meer goed te kunnen doen. Dat leidt tot eenzaamheid, ieder gaat zijn eigen leven leiden.

Het draait om respect en liefde, niet om de ruzie
Uit bovenstaande blijkt dat je in de manier waarop stellen van mening verschillen met elkaar, goed kunt zien of een relatie levensvatbaar is of niet. Maar een relatie maak je niet duurzaam door goed te leren omgaan met meningsverschillen. Het gaat erom hoe je met elkaar omgaat als je geen ruzie maakt. Het gaat om wederzijds respect, om een hechte vriendschapsband. Die kan alle negatieve gevoelens overschaduwen en voorkomt minachting en verwijten, zodat er, ook in het ruziemaken, altijd een respectvolle en liefdevolle houding naar elkaar blijft. Het geheim van goede relaties zijn dus op een positieve manier elkaar kritiek geven. En een herstelpoging doen als je je partner toch onverhoeds gekwetst hebt. Succes!

Internetdating en draaideurmannen

Internetdating om de liefde of om de seks

Nee, ik ben echt niet getrouwd.

 

Internetdating voor de liefde of de seks?
Internetdating is in de afgelopen 10 jaar ontwikkeld van iets dat alleen losers en nerds doen tot een gewone bezigheid. Hield men het vroeger nog geheim, tegenwoordig schrijft één op de zes mensen zich in bij datingsites. Soms met positieve gevolgen. Ongeveer de helft van de internet daters krijgt een serieuze relatie via zo’n site, een kwart daarvan trouwt uiteindelijk met de gevonden partner. Toch zijn er niet alleen maar succesverhalen. Door de zogenaamde ‘draaideurmannen’ raken sommige vrouwen diep teleurgesteld.

Seks, leugens en liefde
Veel van de teleurstellingen bij het internet daten zijn te wijten aan een verschil in uitgangspunt tussen mannen en vrouwen. Vrouwen zijn meestal op zoek naar liefde, naar een vaste, serieuze relatie. Mannen zijn daar echter niet zo mee bezig. Ze zoeken eerder een sekspartner. Of het meer moet worden zien ze vanzelf wel. Sommige mannen lijken een datingsite te zien als een speeltuin: een plaats om het spel van flirten volop te beoefenen. Natuurlijk zijn er ook vrouwen die met meerdere mannen tegelijk daten en vooral op zoek zijn naar gezelligheid en seks. En natuurlijk zijn er ook mannen op zoek naar een serieuze relatie. Toch is het genoemde verschil tussen mannen en vrouwen wel degelijk zichtbaar op datingsites.

Eten van twee walletjes
Sommige mannen blijken van twee walletjes te eten. Dat ontdekte ook Rowien (36). Zij voelt zich alleen na haar scheiding. Na lang aarzelen schrijft ze zich in op een datingsite. Al gauw komt ze een profiel tegen van een man die haar erg aanspreekt. Hij heeft een leuk verhaal over zijn dochter op zijn profiel staan, noemt zichzelf zorgzaam en houdt van dezelfde films als zij. Al snel ontstaat er een leuk contact.

Meer ballen in de lucht
Door het leuke e-mailcontact is Rowien al verliefd voordat ze Rick heeft ontmoet. De eerste afspraak is even wat ongemakkelijk, maar Rick  blijkt al snel de ideale man voor haar te zijn. Enthousiast vertelt ze haar zus hoe goed het online daten voor haar heeft uitgepakt. Het trekt haar zus over de streep: samen maken ze ook voor haar een profiel aan. Al snel krijgt Rowien de schrik van haar leven: de foto van Rick staat er tussen. Weliswaar met een andere naam, maar met hetzelfde ontroerende verhaal over zijn dochter en dezelfde favoriete films. Ze confronteert Rick zo snel mogelijk met haar ontdekking. ‘Ik houd mijn opties open’, is zijn laconieke antwoord.

Leugentjes om bestwil
Ook zonder internetdating kunnen mannen en vrouwen elkaar bedriegen. Maar omdat internet daten zo anoniem is, is het daar wel gemakkelijker. Sommige mannen lijken het internet te zien als een soort speeltuin, waar ze ieder toestel wel even kunnen proberen. Gelukkig is niet iedereen zo oneerlijk en onbetrouwbaar. Toch blijken veel mensen te liegen op een datingsite. Omdat je alleen wordt beoordeeld op basis van wat basisgegevens op een profiel en op basis van een foto, hebben vooral draaideurmannen de neiging zichzelf beter voor te doen dan ze zijn.

Internetdating toch een goede oplossing?
Je profiel moet immers aanspreken? Uit onderzoeken blijkt dat profielen vaak lang niet kloppen. Zo zijn mensen gemiddeld 5 cm kleiner dan ze aangeven op hun profiel en 20% armer. Bovendien is 80% van de mensen die beweren dat ze biseksueel zijn, helemaal niet biseksueel, maar denken ze dat het goed over komt als je voor alles open staat. Ook blijkt dat de mensen die er op de foto knap uitzien, over het algemeen een oude foto hebben gebruikt, omdat hun knappe jaren eigenlijk al voorbij zijn.

Verdien het label ‘betrouwbaar’
Die leugentjes zijn natuurlijk minder erg dan de leugens van mannen en vrouwen als Rick. Veel mensen vinden dat dan ook geen probleem: zulke leugens gebruikt iedereen, het lijkt er gewoon bij te horen. Online daten lijkt dus, ondanks die leugens, toch een goede oplossing. Bijvoorbeeld als je niet weet hoe je iemand van het andere geslacht aan moet spreken, onzeker bent en niet weet hoe je moet flirten. Online gaat het bij de selectie van een partner niet om hoe je doet, maar om hoe je jezelf profileert op een profiel. Desnoods met de nodige leugentjes!

Eerst meer zelfvertrouwen, dan flirten
Bij online daten komt er een moment dat je de eerste afspraak gaat maken met een man, die je alleen van een foto kent.  En ook al heb je het nodige contact via internet gehad, dan nog zijn die eerste momenten vaak spannend, zenuwslopend en lastig. En dan nog kan de ander afknappen op jouw onzekerheid en onhandigheid. Besteed daarom de nodige aandacht aan het vergroten van je zelfvertrouwen. Volg desnoods voordat je actief gaat daten een paar gesprekken bij een therapeut. Of volg een assertiviteitscursus, zodat je mannen aan durft te spreken en jezelf durft te zijn. Dan vergroot je je kansen, zowel online als in real life.

Wat is toch boeddha-bewustzijn in de liefde?

Zelfreflectie maakt het leuker

Zelfreflectie maakt het leuker

 

De balk in je eigen oog
Een (liefdes)relatie biedt veel mogelijkheden om jezelf spiritueel te ontwikkelen. Geef je elkaar de ruimte, ben je in staat om je eigen wensen en behoeften te relativeren, dan geef je jezelf èn je partner de kans om volledig tot  bloei te komen. Maar dat kan alleen als je bereid bent bij jezelf naar binnen te kijken en je eigen schaduwkanten onder ogen te zien.

Wat is Boeddha-bewustzijn?
Als je leert je ‘ego-bewustzijn’ uit te schakelen en je ‘Boeddha-bewustzijn’ de ruimte te geven, dan leer je om je geliefde zo min mogelijk emotioneel pijn te doen. Dan word je vaardig om de ander niet langer te kwetsen in nodeloze conflicten en zuurpruimerij. Dan leer je echt lief te hebben. Jezelf én je partner. We hebben gauw de neiging om alles om onszelf te laten draaien. We geven ons ego-bewustzijn vaak het laatste woord, ook in een relatie. We vragen ons dan af of deze relatie ons gelukkig kan maken: ” Hoe kom ik zoveel mogelijk tot zelfontwikkeling? Hoe zorg ik ervoor dat ik in mijn relatie goed aan mijn trekken kom?”

Hoe kan ik nog meer van je houden?
Vooral in onze eerste liefdesrelatie(s) zijn we daarnaar op zoek; iemand die je gelukkig maakt, je compleet doet voelen, veiligheid geeft, onvoorwaardelijk achter je staat, je laat zien wie je bent en dat je zelfs mag zijn zoals je bent. Maar ook in rijpere relaties blijft dat vaak onze drijfveer. We zoeken dan steeds naar de balans in onze relatie; geven en nemen is prima als het maar wel in evenwicht is. Je kunt jezelf echter ook een heel andere vraag stellen: “Hoe heb ik volwaardig lief? Wat maakt dat jij je prettig blijft voelen bij mij?” Dan ga je heel anders naar je relatie kijken. En naar jezelf.

Schaduwkanten
Een veelvuldig probleem in liefdesrelaties is dat we in de loop van de tijd meer oog krijgen voor fouten en gebreken van de ander, dan voor zijn of haar positieve kanten. En dat terwijl we onze eigen schaduwkanten het liefst negeren. We mopperen liever op onze wederhelft: “Jij bent altijd zo chagrijnig. Jij maakt altijd van die zure opmerkingen. Jij ruimt nooit goed op. Jij bent te kritisch, te saai, te zeurderig, te veeleisend en te veroordelend.” Terwijl we onszelf waarschijnlijk daar ook schuldig aan maken, maar daar hebben we het liever niet over. Juist als je je schaduwkanten niet wilt zien, gaan ze je meer beheersen en controleren.

Erken je eigen fouten!
En dan kan het algauw van kwaad tot erger gaan. Je partner zegt iets; jij reageert afwerend, je partner zegt daarop iets kwetsend, jij wilt nog harder kwetsen. Voordat je het weet is er ruzie, gevit, gesnauw. En dan die beladen stiltes! Dat is een automatisme, onszelf beschermen door als in een reflex terug te slaan. We  geven meestal liever niet eens toe dat we dat automatisme bezitten. Maar als je je daarvan bewust bent, als je die automatische reacties van jezelf en de ander herkent, kun je daar verandering in brengen door hier bewust mee aan het werk te gaan. Sta daarom open voor je eigen fouten, erken ze! Dat is met Boeddha-bewustzijn in de relatie staan!

Doorbreek je patronen
Met alleen je eigen fouten erkennen los je geen problemen op. De volgende stap is daarom het doorbreken van je patroonmatige gedrag. Je eigen automatische piloot uitschakelen. Bijvoorbeeld door in een conflict niet direct te reageren, maar jezelf te dwingen om  tot tien te tellen. Of jezelf te dwingen eerst een rondje buiten te lopen, een sprintje te trekken voordat je reageert. Je zult merken dat je je dan bewust wordt van je niet al te leuke en handige reactie. Je zult na gaan denken wat voor gevolgen die reactie kan hebben op de relatie met je partner. En waarvoor? wat levert het op? En je daarom maar besluit deze woorden in te slikken, te zwijgen en tactisch uit de hoek te komen. Zo kun je uit een vicieuze negatieve cirkel komen en weer meer positieve momenten met je partner beleven, zonder dat de zaak steeds escaleert.

De balk in je eigen oog
Als je zover bent dat je je eigen automatische piloot negeert, dat je niet meer elke situatie laat escaleren, kan het zijn dat je relatie nog niet direct is hersteld. Misschien heb je wel zoveel woede zitten om wat je partner heeft gedaan of gezegd, dat je dit niet zomaar achter je kunt laten. Besef dan dat wrokken en mokken niemand goed doet. Je partner niet, maar jezelf ook niet. Natuurlijk hoef je die schaduwkant van je partner niet te negeren, maar wees jezelf ook zeker bewust van jouw eigen schaduwkanten. Kijk bij jezelf naar binnen, zie ook jouw fouten, jouw vervelende gedrag. Als je dat gedaan hebt, als je naar jezelf én naar je partner gaat kijken vanuit je Boeddha-bewustzijn, dan zie je in het licht en de liefde van jezelf ook de liefde van de ander voor jou.

Meer liefde en vriendelijkheid
Dan zie jij in je partner een mens, die net als jij last heeft van ego-bewustzijn en pijn, maar die ook net als jij een zee van liefde in zich heeft. Dan leer je om het beste voor de ander te doen, zonder elkaar vaak af te snauwen of onvriendelijk te woord te staan. Dan leer je elkaar, en ook anderen om je heen te nemen zoals ze zijn met hun schaduwkanten. Juist door vriendelijk en liefdevol naar je partner te gaan kijken, leer je anders te kijken naar je hele omgeving, de totale samenleving. Met minder wrok en met meer, veel meer liefde. Dan kun je echt tot bloei komen en jezelf spiritueel verder ontwikkelen. Dat de mensheid daar blij mee is spreekt voor zich:).

Vrouwen en vreemdgaan!

Vrouwen houden van echte aandacht

Vrouwen doen het voor aandacht en intimiteit

 

Mannen gaan vaker vreemd dan vrouwen.
Tenminste, dat denken we! Dat is tot nu toe onze verwachting geweest. In de praktijk blijkt dat wel mee te vallen. Ook veel vrouwen gaan vreemd. Zo blijkt uit onderzoek dat 40 procent van de vrouwen wel eens vreemd is gegaan tegen 60 procent van de mannen. Toch zijn er duidelijke verschillen tussen mannen en vrouwen. Mannen gaan vreemd om plezier te hebben in bed. Zij worden meer gedreven door lust. Voor de seksuele spanning. Bij vrouwen en vreemdgaan ligt het gecompliceerder. Hun hart is er meer bij betrokken. Verliefd zijn is belangrijk. Het verlangen naar intimiteit is vaak de trigger.

 

Als het romantische beeld weg is
Vrouwen gaan pas later vreemd dan mannen. Vanaf hun 40ste. Onderzoekers hebben daar wel een verklaring voor. Vrouwen hebben tot hun 35ste een romantisch beeld over eeuwigdurende liefde. De prins op het witte paard. Blijkt hun man niet al te bereidwillig om idealer gedrag te gaan vertonen, dan groeit de teleurstelling met de jaren. Pas dan gaan vrouwen zich realiseren dat er andere belangrijke dingen zijn dan seksuele trouw: ” Voor wie houd ik me in?” Zelfontplooiing bijvoorbeeld. Vrijheid. Bemind worden. Pas dan staan ze zichzelf toe om in overweging te nemen een affaire of een liefdesrelatie aan te gaan, naast hun vaste relatie.

Liefde op de werkvloer
Verliefdheid en relaties ontstaan vaak op de werkvloer, ook bij vreemdgaan. Het feit dat vrouwen meer zijn gaan werken is dan ook een belangrijke oorzaak van de toename van vreemdgaan bij vrouwen. Het lijkt erop dat vrouwen steeds jonger vreemdgaan. Het aantal twintigers en dertigers neemt in ieder geval flink toe. Datingssites als ‘Second love’ bijvoorbeeld promoten het vreemdgaan als iets wat erbij hoort ook al ben je tevreden met elkaar en heb je een goede relatie. Ik kan me voorstellen dat deze uitdagende reclame  olie op het vuur gooit bij seksueel en emotioneel onrustige partners.

Waarom vreemdgaan?
Een groot verschil tussen mannen en vrouwen is de reden waarom ze vreemdgaan. Het algemene beeld bestaat dat mannen dat vooral doen voor het plezier, terwijl bij vrouwen veel meer emotionele redenen een rol spelen. Ze krijgen vaak het ‘is-dit-alles-gevoel’. De relatie wordt een sleur, bijna saai, en de partner lijkt meer aandacht te hebben voor ‘het werk’ dan voor ‘het meisje’. Als iemand anders dan wel aandacht voor hen heeft, kan al gauw verliefdheid ontvlammen. Maar is het wel zo dat emotionele motieven bij vrouwen een belangrijke rol spelen om het buiten de deur te zoeken? Of zou het bij vrouwen net zo goed om de seks gaan en worden emotionele redenen als excuus aangevoerd om het vreemdgaan goed te praten?

Schuldgevoel
Een ander belangrijk verschil tussen mannen en vrouwen is de manier waarop ze met hun overspel omgaan. Vrouwen hebben veel meer last van schuldgevoel dan mannen, vooral in het begin van de relatie. Onderzoekers wijten dit aan het grotere invoelende vermogen van vrouwen. Ook als een relatie vanwege het overspel verbroken wordt, kunnen vrouwen lijden onder schuldgevoel. Als een relatie verbroken wordt omdat beide partners zijn vreemdgegaan, geeft de vrouw zichzelf daarvan vaak de schuld. De man legt de schuld vaak bij de vrouw. Zo krijgen vrouwen dubbel de schuld. Interessant trouwens hoe je je daar van kunt bevrijden.

De relatie redden
Hoewel 90 procent van de mensen vreemdgaan onaanvaardbaar vindt en een reden om een relatie te verbreken, gaan naar schatting zeker 30 procent van de mensen vreemd. Ook als dit uitkomt, wordt de relatie echter lang niet altijd verbroken. Veel stellen komen er wel uit. Het kan hun relatie zelfs sterk verbeteren! Vreemdgaan is vaak een teken dat er sleur in de relatie is geslopen, dat er ontevredenheid is. Mannen realiseren zich vaak niet dat ze hun partner emotioneel tekort doen, terwijl vrouwen zich niet realiseren hoe belangrijk seksuele spanning voor mannen is. Een affaire kan beiden de ogen doen openen. Het kan een reden zijn om hulp te zoeken en bewust aan de relatie te werken. Zo kan een relatie weer opbloeien, de liefde veelzeggender en het liefdesleven beter worden dan ooit.

De serie ‘Gooise vrouwen’ geeft een leuk, weliswaar overtrokken beeld van wat zich zoal afspeelt in de belevingswereld van de rijke Nederlandse vrouw!

Hoe open en eerlijk moet je zijn in een liefdesrelatie?

Hoe open en eerlijk moet je zijn in een liefdesrelatie?

Een eigen stukje leven naast elkaar

 

Grondbeginselen van de liefdesrelatie
Een liefdesrelatie moet gebaseerd zijn op eerlijkheid en wederzijds vertrouwen. Dat vindt bijna iedereen. Moet je dan altijd alles aan elkaar vertellen? In hoeverre heb je nog recht op je eigen gedachten? Moet je altijd voor je mening uitkomen? Wat is open en eerlijk zijn op een goede manier? Het is moeilijk om op deze vragen een eenduidig, algemeen antwoord te geven. Meestal ligt er onder deze vraag een dieper probleem, zit er iets anders in een relatie niet goed.

Eerlijkheid
Daarom is het belangrijk om bij het beantwoorden van deze vraag steeds stil te staan bij de belangrijke grondbeginselen van iedere liefdesrelatie. Belangrijk is natuurlijk dat je altijd eerlijk bent tegenover elkaar. Een liefdesrelatie moet gebaseerd zijn op vertrouwen. Als jij de ander leugens vertelt, kan dat het vertrouwen in de relatie schaden. Als je recht op de man af iets wordt gevraagd, moet je dus niet in leugens vluchten. Je partner heeft recht op een eerlijk antwoord, ook als dat tijdelijk problemen tussen jullie op kan leveren. Eerlijk duurt het langst, ook in een relatie.

Niet kwetsen
Eerlijk zijn kan ook pijnlijk zijn. Als je partner je vraagt of je zijn of haar kleren mooi vindt, kan een eerlijk antwoord kwetsend zijn: ‘Nee, je lijkt er net een dikke paashaas in’. In zo’n geval geven veel mensen een tactisch antwoord: ‘jou staat alles’ of ‘jij bent en blijft de mooiste’. Je kunt je afvragen of dat ook het beste antwoord is. Het is wel lief bedoeld, maar kan ertoe leiden dat de ander in kleren rondloopt met iets wat hem of haar echt niet staat. Er zijn ook andere manieren om te zeggen dat je iets niet mooi vindt zonder de ander te kwetsen; zoek bijvoorbeeld naar een beter alternatief, of geef een tactisch antwoord als: ‘ik denk dat er overhemden zijn die je beter staan,’ of ‘je figuur komt hier niet mooi in uit.’ Zo ben je eerlijk, maar niet kwetsend.

Vertrouwen
Ruzies rondom openheid in liefdesrelaties kunnen er ook toe leiden dat je je partner wilt gaan controleren. Als je recht op de man af hebt gevraagd of je partner vreemdgaat en die zegt dat dat niet zo is, kun je daaraan gaan twijfelen. Als je dan haar of zijn telefoon gaat controleren of met een smoes naar kantoor gaat bellen om te vragen of je partner daar wel echt is, heb je blijkbaar last van een gebrek aan vertrouwen in je partner. Dan is er al iets kapot, je vertrouwen is ergens door geschaad. Wees juist in zo’n geval ook eerlijk. Werk aan het herstel van dat vertrouwen, stel jezelf open en kwetsbaar op en vertel dat je die neiging hebt.

Vrijheid
Een open en eerlijke liefdesrelatie hebben betekent niet dat je niets meer voor jezelf mag hebben. Sommige mensen hebben het gevoel dat je alles moet delen: alle gedachten, alles wat je doet, alles wat je vindt en alles wat je leest. Als je dat van elkaar verlangt, kun je jezelf in de liefdesrelatie verliezen. De één kan de ander – vaak onbewust – constant proberen te overtuigen van zijn eigen zienswijze, zonder écht naar de ander te luisteren. Vergeet dan niet dat je nog altijd wel twee individuen bent. Je deelt wel een relatie, maar bent tegelijkertijd ook wie je bent: jezelf. En daarmee behoud je het recht op je eigen gedachten en je eigen hobby’s.

Compromis
De mate, waarin je open en eerlijk moet zijn en vrijheid hebt, is niet zwart-wit vast te stellen of te formuleren. De meningen kunnen daar nogal over verschillen. In een liefdesrelatie is het vaak zo dat de één vindt dat je meer moet delen dan de ander. De één wil steeds open over gevoelens praten, terwijl de ander daar geen behoefte aan heeft. Dat kan vertrouwen in elkaar schaden en leiden tot relatieproblemen. Het is belangrijk dat je die verschillen bij elkaar herkent en erkent. Het heeft geen zin om de verschillen te negeren – ze zijn er immers – en het heeft zeker geen zin er ruzie over te maken. De beste oplossing om open en eerlijk te zijn op een goede manier is om in een open gesprek een compromis te zoeken: welke dingen moet je echt met elkaar delen en welke mag je voor jezelf houden?  Vaak is zo’n compromis, als de verwachtingen van beide kanten zijn uitgesproken, een prima oplossing en geeft het openingen om het wederzijdse vertrouwen weer op te bouwen.

Nieuwsbrief

Caroliene de Gruijter

Caroliene de gruijter In de blogs van Voluitleven kun je voornamelijk over relaties lezen in de breedste zin van het woord. Niets houdt ons meer bezig dan de liefde van ons leven, de liefde in ons leven en het ontbreken van de liefde in ons leven. En als we in een relatie verwikkeld zijn, dan zijn er zoveel vragen waar we vaak 123 niet een antwoord op weten! Neem als Bloggast de ruimte om een eigen onderwerp of vraag in te brengen waar je graag meer over wilt weten. Wellicht kan ik hier dan een blog over schrijven!